Fried Ilona: Fiume

A fekete-fehér és színes fotókkal illusztrált könyv bemutatja az 1779 és 1918 között Magyarországhoz tartozott város magyar emlékhelyeinek többségét a korzótól az Adria M. Kir. Tengerhajózási Rt. Palotáján és a Kivándorlók Szállodáján át a Kikötőig és a Vasútállomásig, az iskoláktól az abbáziai Szegő és Lakatos Szanatóriumig.

Arthur C. Danto: Borotvaélen

Az amerikai művészetfilozófus szerző a szélesebb befogadói nyilvánosságban képeivel vitákat és viharokat kavart fotográfus alkotásait elemzi 1984 óta publikált cikkeiben társadalomelméleti, művészettörténeti, művészetkritikai és esztétikai szempontok szerint.

Tulok Magda – Makay János: Magyar–angol, angol–magyar régészeti kifejezések szótára

Az első részletes kétnyelvű régészeti szótár, amelynek két része több mint hatezer címszót foglal magában, gondos kereszthivatkozásokkal.

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Egy késő barokk festő Közép-Európában 1719–1779

A jól képzett, sokoldalú festő pályafutását hat fejezetben tárgyalja a művészettörténeti tanulmány, míg a freskók, olajképek és rajzok katalógusa egyenként veszi számba az életművet.

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Ein maler des spätbarock in Mitteleuropa 1719–1779

A jól képzett, sokoldalú festő pályafutását hat fejezetben tárgyalja a művészettörténeti tanulmány, míg a freskók, olajképek és rajzok katalógusa egyenként veszi számba az életművet.

Bethlen Farkas: Erdély története III. (VI–VII. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Póczy Klára: Aquincum

A második világháború utáni helyreállítási munkálatok, a városkorszerűsítés óriási építkezései nyomán a Duna mindkét partján folyamatosan kerül felszínre Budapest ókori hagyatéka. A kötet az utóbbi ötven év régészeti eredményeinek teljes értékű összefoglalása.

Bethlen Farkas: Erdély története I.-V.

Az 5 kötet együtt

Bethlen Farkas: Erdély története I. – IV.

A 4 kötet együtt