Vissza

Bethlen Farkas

Erdély története I. – IV.

A 4 kötet együtt Elfogyott
Vásárlási útmutató

I. (I–II. könyv) A mohácsi csatától a Váradi békekötésig (1526–1538)
II. (II–V. könyv) A Váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538–1571)
III. (VI–VII. könyv) Báthory István trónra lépésétől Báthory Zsigmond uralkodásáig (1571–1594)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege. A szerző Erdély kancellárja volt – akárcsak a történetíró János és az önéletíró Miklós –, a Portát is megjárta, s olyan titkos dokumentumok mentek át a kezén, melyekről csak tőle szerezhetünk tudomást. A mű teljes magyar fordítása néhány rövid részleten kívül még sohasem került kiadásra.

Fordította: Bodor András
Jegyzetek, mutatók: Kruppa Tamás, Pálffy Géza
Szerkesztette és az utószót írta: Jankovics József

A kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesülettel közös kiadás.

IV. (VII–VIII. könyv) Báthory Zsigmond uralkodása (1594–1597)

A XVIII. században hat kötetben megjelent latin nyelvű műnek – számunkra rendkívüli történeti forrásnak – máig nincs teljes magyar nyelvű fordítása. A vállalkozás célja tehát az volt, hogy a mai tudományos igényeknek megfelelően, modern fordításban, a szükséges jegyzetapparátussal, személy- és helynév-azonosításokkal, mind a szakma, mind pedig az Erdély története iránt megélénkült hazai és külföldi érdeklődés számára elérhetővé tegyük Bethlen teljes szövegét. A forráskiadás 2000-ben indult.

Sorozatszerkesztő: Jankovics József
Fordította: Kasza Péter, S. Varga Katalin
Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Kruppa Tamás

  • Méret: A/5
  • Megjelenés éve: 2000 - 2006
  • ISBN-szám: ISBN 963 8477 36 9 Ö
Vissza