Wehner Tibor: Tapló

Gyenes Zsolt: Fotóművészeti stílusok

DJ NoMore: Lovagok az éjszakából

Tulok Magda – Makay János: Olasz–magyar, Magyar–olasz régészeti kifejezések szótára

A korábbi angol és német szótár anyaga bővült a Mediterráneum és a Római Birodalom régészeti kifejezéseivel.

Passuth Krisztina: Beöthy István

Beöthy István ismertté választott hazájában, Franciaországban vált az 1930-as években. Itt állította ki rendszeresen magasba törő, néha lángnyelvekre emlékeztető, nemes fából készített szobrait, reliefjeit.

Bethlen Farkas: Erdély története V. (IX–X. könyv)

E hatalmas Erdély-történeti munka a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Molnár Gyula: Az én vizuális nyelvem

A kötet Molnár Gyula életmű-könyve, vizuális ars poéticája.

Tallér Mária: Gyakran használt igék és igekötők

Kezdetben volt az ige, azután jöttek az igekötők

Tallér Mária: Gyakorlatok

Segédanyag a magyar mint idegennyelv tanításához és tanulásához

Christoph Wulf: Az antropológia rövid összefoglalása

Az antropológia feladata, hogy megismerje az emberi jelenségeket és struktúrákat a fejlődés és a történelem síkján, és képessé váljon kérdések feltevésére.

A három tündérnarancs

A három tündérnarancs című magyar népmesegyűjteménnyel azon ritka kísérletekhez csatlakozunk, melyek igazi, egy életre szóló meseélményt jelenthetnek, ugyanakkor többségében néprajzilag hiteles szövegeket közölnek.

Mikszáth Kálmán: A keresztmama meséi

Mikszáth Kálmán elfeledett mesekönyve, mely gyönyörű rajzaival és érdekes történeteivel kimagaslik a meseirodalomból.