Stirling János: LEXICON NOMINVM HERBARVM, ARBORVM FRVTICVMQVE LINGVAE LATINAE III.

A szakirodalomban elsőként dolgozza fel a 300-nál több, XVII. század előtti latin forrásműben fellelhető növényneveket és botanikai azonosításaikat.

Fehér Bence: LEXICON EPIGRAPHICVM PANNONICVM

A szótár több mint 3000 szócikke a római Pannoniából ránk maradt latin szavakat, az összes közszót, rövidítést, töredékeket, a személynevek kivételével a latin tulajdonneveket, sőt a latin betűvel írott, nem latin szavakat is tartalmazza.

Kőnig Frigyes: Orbis Pictus

„Meddő dolog volna a műalkotás tanítására tankönyvet írni. A műalkotás-problematika formailag megragadható részeihez is csak tájékoztató jellegű megjegyzéseket fűzhetünk. Ezek közül kiragadtam néhányat és ezeket kíséreltem meg az alábbiakban előadni.”

Mária Dorottya – Erzherzogin Marie Dorothea

Ki volt Mária Dorottya, aki a Habsburg-ház nőtagjai közül először válaszolt magyar nyelven az őt köszöntő országgyűlési küldöttségnek, akinek műveltségéről számos feljegyzést találunk Széchenyi naplójában, és akinek nevét a belvárosi Dorottya utca őrzi?

A hágai döntés

A nagyközönség és a szakmai körök tájékoztatására készült kötet magyar fordításban közli a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét a bős–nagymarosi beruházás ügyében.

Bán András – Beke László: Fotóelméleti szöveggyűjtemény

Antológia mindazoknak, akik mélyebben akarják érteni a vizualitás XX. századi történetét – s ezen túl azoknak az egyetemistáknak, főiskolásoknak, a művészeti oktatásban részt vevőknek, akik akár alkotóként, akár tanárként szembesülnek a fotográfiaelmélet problematikájával.

Magyar költőnők antológiája

Különleges versgyűjtemény, melyet közel másfélszáz alkotó életrajzi adatai és lexikográfiája tesz teljessé.

Stirling János: LEXICON NOMINVM HERBARVM, ARBORVM FRVTICVMQVE LINGVAE LATINAE I.–IV.

A szakirodalomban elsőként dolgozza fel a 300-nál több, XVII. század előtti latin forrásműben fellelhető növényneveket és botanikai azonosításaikat.