Bethlen Farkas: Erdély története I.-V.

Az 5 kötet együtt

Bethlen Farkas: Erdély története I. – IV.

A 4 kötet együtt

T. Bíró Mária: Pannoniai csontművészet

A szerző a csontfaragványokat művészettörténeti szempontból méltatja, beilleszti azokat a provinciális műtárgy-kereskedelem rendszerébe.

E. Csorba Csilla: Magyar fotográfusnők

A szerző szociológiai és művészettörténeti szempontból vizsgálja, miként váltak a nők – minden tiltás ellenére – a fényképezés kiváló művelőivé.

E. Csorba Csilla: Photographes hongroises

A szerző szociológiai és művészettörténeti szempontból vizsgálja, miként váltak a nők – minden tiltás ellenére – a fényképezés kiváló művelőivé.

S. Nagy Katalin: Bolmányi Ferenc (1904–1990)

A tanulmánnyal kísért album Bolmányi Ferenc szentendrei festőművésznek állít emléket 40 színes festmény reprodukciójával.

Bethlen Farkas: Erdély története I. (I–II. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon II.

Több mint 6000 szócikk és 1000 színes kép mutatja be az 1945 után alkotó magyar festők, szobrászok, iparművészek, fotóművészek és építészek munkásságát és műveit, a korszak művészeti áramlatait, stílusait, fogalmait, intézményeit és a művésztelepeken folyó munkát.

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I.–III.

Több mint 6000 szócikk és 1000 színes kép mutatja be az 1945 után alkotó magyar festők, szobrászok, iparművészek, fotóművészek és építészek munkásságát és műveit, a korszak művészeti áramlatait, stílusait, fogalmait, intézményeit és a művésztelepeken folyó munkát.

Kortárs Magyar Írók 1945–1997 I. (A–J)

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.

Kortárs Magyar Írók 1945–1997 II. (K–Z)

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.

Kortárs Magyar Írók 1945–1997 I.-II.

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.