Mikszáth Kálmán: A keresztmama meséi

Mikszáth Kálmán elfeledett mesekönyve, mely gyönyörű rajzaival és érdekes történeteivel kimagaslik a meseirodalomból.

Gabler Dénes: Terra sigillata, a rómaiak luxuskerámiája

A terra sigillata a római kézműipar leglátványosabb terméke, mely a rómaiak egyik legkedveltebb használati tárgya is volt. A szerző ezt a kerámiafajtát ismerteti meg az olvasóval.

Tulok Magda – Makay János: Magyar–német, Német–magyar régészeti kifejezések szótára

Ébli Gábor: Műgyűjtemények

Modern magyar művészet magángyűjteményekben 1945–2005

Bethlen Farkas: Erdély története IV. (VII–VIII. könyv)

Célunk az volt, hogy a mai tudományos igényeknek megfelelően, modern fordításban, a szükséges jegyzetapparátussal, személy- és helynév-azonosításokkal, mind a szakma, mind pedig a hazai és külföldi érdeklődés számára elérhetővé tegyük Bethlen teljes szövegét.

Kozák Péter: Csízió, avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata

A könyv az év napjait dolgozza fel időrendi sorrendben. Kitér a nevek etimológiájára, megemlíti a névvel kapcsolatos művelődés- és kultúrtörténeti érdekességeket; felsorolja minden egyes nap legismertebb szentjeit, a négy nagy történelmi egyház legfontosabb ünnepeit, és az ünnepekkel kapcsolatos népi hiedelmeket.

Sümegi György: Naplók, interjúk 1956-ról

Naplók, interjúk, fényképek és képzőművészeti alkotások a 20. század második fele meghatározó történeti eseményének, az 1956-os forradalomnak állítanak hiteles, személyes jegyekkel is hangsúlyozott emléket.

Najmányi László: Theremin

Lebilincselően izgalmas történet egy orosz professzor kalandos életéről, és az általa feltalált első térvezérlésű elektronikus hangszer, a theremin történetéről.

Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar mint idegen nyelv oktatásához

Az ún. Bolognai Folyamat keretében a hazai egyetemek bölcsészettudományi karain mind a BA szinten, mind az MA szinten megindul a magyar mint idegen nyelv szakos képzés.

Sir Francis Drake: Angol lobogó alatt a Föld körül

Kalóz volt-e, vagy nagy tengerész és fölfedező – kalandor-e, vagy diadalmas hős? Ezt a hálás angol közvélemény már régen Drake javára döntötte el. Drake földkörüli útját (1577–1580) a vezérhajó lelkészének egykorú följegyzései örökítik meg.

G. M. Haardt – L. Audouin-Dubreuil: A Szaharán keresztül

Az újkori ipari technika egyik legragyogóbb diadala a Szahara átszelése. A Citroën gyár 1921-ben Kégresse mérnők vezetésével fogott hozzá annak a típusnak a tervezéséhez, amellyel végül megoldották a mély homokban való automobilközlekedést.

Klimó Károly 2000-2006

"A művészetet nem az élethez szükséges eszköz­nek tekinteni, hanem a lét eszközének, ami nem kevesebbet jelent, mint a szellemi túlélés eszközét."