Kortárs Magyar Írók 1945–1997 I. (A–J)

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.

Kortárs Magyar Írók 1945–1997 II. (K–Z)

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.

Kortárs Magyar Írók 1945–1997 I.-II.

Közel 5000 kortárs magyar író bibliográfiája és fotótára.

Gesztelyi Tamás: Pannoniai vésett ékkövek

A kötet segítséget nyújt a glyptikai (drágakővésési) alapismeretek megszerzéséhez, és ezáltal a római kori, de a későbbi gemmaleletek meghatározásához is.

Kovalovszky Márta: Don Giovanni

Közel száz képpel illusztrált esszékötet a hetvenes–nyocvanas évek magyar művészetéről.

Martin Warnke: Udvari művészek

Tanulmánykötet a fejedelmi udvarok „udvari művészeinek” társadalmi és anyagi helyzetéről, megbecsültségéről, szabadságáról és kötöttségeikről, hivatalaikról és mecenatúrájukról.

Stirling János: LEXICON NOMINVM HERBARVM, ARBORVM FRVTICVMQVE LINGVAE LATINAE IV.

A szakirodalomban elsőként dolgozza fel a 300-nál több, XVII. század előtti latin forrásműben fellelhető növényneveket és botanikai azonosításaikat.

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között

A gazdag, eredeti forrásanyagból merítkező monográfia riportszerű előadásban tárgyalja Pest, Buda és Óbuda történetét, társadalmának átalakulását az 1848–49-i forradalom eseményeinek tükrében, valamint az egységes Budapest alapjainak kiépülését.

Bretter György: A felőrlődés logikája

Bretter György (1932–1977), filozófus és esszéíró, a hatvanas–hetvenes évek erdélyi magyar teoretikus kultúrájának igen fontos személyisége. Életműve gerincét két szövegfüzér – a mitológiai parabolák és a nyelvfilozófiai tanulmányok sorozata – alkotja.

Fried István: „…egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba”

A szerző az ismeretlen Márai Sándorról írt ebben a vegyes műfajú és szerteágazó tematikájú könyvben.

Énekelt versek

Kottákkal kiegészített daloskönyv Sebő Ferenc által válogatott és megzenésített versekből.

Stirling János: LEXICON NOMINVM HERBARVM, ARBORVM FRVTICVMQVE LINGVAE LATINAE I.–IV.

A szakirodalomban elsőként dolgozza fel a 300-nál több, XVII. század előtti latin forrásműben fellelhető növényneveket és botanikai azonosításaikat.