Tulok Magda – Makay János: Olasz–magyar, Magyar–olasz régészeti kifejezések szótára

A korábbi angol és német szótár anyaga bővült a Mediterráneum és a Római Birodalom régészeti kifejezéseivel.

Molnár Gyula: Az én vizuális nyelvem

A kötet Molnár Gyula életmű-könyve, vizuális ars poéticája.

Tulok Magda – Makay János: Magyar–német, Német–magyar régészeti kifejezések szótára

Klimó Károly 2000-2006

"A művészetet nem az élethez szükséges eszköz­nek tekinteni, hanem a lét eszközének, ami nem kevesebbet jelent, mint a szellemi túlélés eszközét."

Kovács Péter: Tituli Romani in Hungari reperti. Supplementum

A német nyelvű kötet feldolgozza a Römischen Inschriften in Ungarn sorozat 1972-ben megjelent első kötete óta előkerült római kori feliratokat, valamint a szerző közzéteszi a Barbaricumban megtalált feliratokat is.

Tulok Magda – Makay János: Magyar–angol, angol–magyar régészeti kifejezések szótára

Az első részletes kétnyelvű régészeti szótár, amelynek két része több mint hatezer címszót foglal magában, gondos kereszthivatkozásokkal.

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Ein maler des spätbarock in Mitteleuropa 1719–1779

A jól képzett, sokoldalú festő pályafutását hat fejezetben tárgyalja a művészettörténeti tanulmány, míg a freskók, olajképek és rajzok katalógusa egyenként veszi számba az életművet.

Idősebb Plinius: Természetrajz (33–37. könyv)

A szerző a világmindenséggel, a születéssel, örökléssel, az állatok rendszerével, a növényekkel, a gyógyszerkészítéssel, az orvostudomány történetével, a görög-római művészettel, az ásványokkal foglalkozik.

Die Römischen Inschriften Ungarns 6.

A kötet mindazokat a feliratokat tartalmazza, melyek a Kr. u. 214 előtti provinciai határok alapján – a mai Pest, Veszprém és Fejér megyében – Pannonia Inferior területén maradtak fenn.

E. Csorba Csilla: Photographes hongroises

A szerző szociológiai és művészettörténeti szempontból vizsgálja, miként váltak a nők – minden tiltás ellenére – a fényképezés kiváló művelőivé.

Erich Hoffmann: Fotóalbum

Erich Hoffmann snájdig fiatal német tiszt rendkívüli tehetségű fotóművész volt. Kalandos, romantikus véletlensorozatnak köszönhető, hogy az albumból megismerhetjük 1916-ban Máramarosban és Bukovinában készített fényképeit a katonaéletről és a helybeliekről.

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs

A gazdagon illusztrált, reprezentatív kivitelű könyv azt az 1676–1710 között keletkezett díszletterv-kollekciót mutatja be, amely a soproni Storno család hagyatékából került az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai tárába az 1960-as években.