Christoph Wulf: Az antropológia rövid összefoglalása

Az antropológia feladata, hogy megismerje az emberi jelenségeket és struktúrákat a fejlődés és a történelem síkján, és képessé váljon kérdések feltevésére.

Arthur C. Danto: Borotvaélen

Az amerikai művészetfilozófus szerző a szélesebb befogadói nyilvánosságban képeivel vitákat és viharokat kavart fotográfus alkotásait elemzi 1984 óta publikált cikkeiben társadalomelméleti, művészettörténeti, művészetkritikai és esztétikai szempontok szerint.

Földényi F. László: Légy az árnyékom! – Sophie Calle

A kortárs képzőművészeket bemutató sorozat első darabja egy különleges francia alkotóról szól: Sophie Calle lételeme a rejtőzködés, de az exhibicionizmus is.

A második nyilvánosság

A tanulmánykötet nemzetközi összefüggésekbe helyezve mutatja be a XX. századi irányzatokat és a legjelesebb magyar művészek munkásságát.

Alfred Baeumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az ítélőerő kritikájáig

A könyv a XVIII. századi filozófia- és esztétikatörténet paradigmatikus műve; a kanti „antropológiai fordulatig” tekinti át és értelmezi a gondolkodás történetének egyik legmeghatározóbb szakaszát.

Boros Géza: Emlék/Mű

Az emlékműszobrászat szakértője ötvenhét, változatos műfajú írást (esszét, kritikát, tanulmányt, dokumentumot) tesz közzé 1987 és 2000 között megjelent írásaiból.

Kovalovszky Márta: Don Giovanni

Közel száz képpel illusztrált esszékötet a hetvenes–nyocvanas évek magyar művészetéről.

Martin Warnke: Udvari művészek

Tanulmánykötet a fejedelmi udvarok „udvari művészeinek” társadalmi és anyagi helyzetéről, megbecsültségéről, szabadságáról és kötöttségeikről, hivatalaikról és mecenatúrájukról.

Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása

A szerző 1981-ben megjelent művének (The Transfiguration of the Commonplace) magyar kiadása; a modern képzőművészet értelmezésében kulcsfontosságú esztétikai kategóriák – reprezentáció, műalkotás, művészeti világ, stílus, metafora, kifejezés – fogalmi elemzését nyújtja.

Perneczky Géza: Zuhanás a toronyból

A Kölnben és Budapesten élő művészettörténész tíz év válogatott írásait tette közzé, érdekes, olvasmányos, esszéisztikus stílusban.