Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek

A tankönyv korszerű formában, szövegközi fekete-fehér és színes képekkel mutatja be a vizuális művészetek fejlődését napjainkig.

Zsidi Paula: Aquincum polgárvárosa

Régészeti sorozatunk 5. kötete részletesen tárgyalja a polgárváros feltárt magánházait, szentélyeit, utcarendszerét és amfiteátrumát.

Magyar Művészeti Kislexikon

Műfaját tekintve hangsúlyozottan kislexikon, 426 szócikkel és 226 színes reprodukcióval, a legfrissebb kutatási eredményekkel. Fellelhetők benne mindazon festők, szobrászok, építészek és fotóművészek, akik a magyar, illetve magyarországi művészet meghatározó alakjai voltak.

Hetes lexikon

A fotókkal, grafikákkal illusztrált kislexikon mindazon kulturális, történelmi, néprajzi vonatkozások gyűjteménye, melyek kapcsán a hetes szám előfordulhat.

A második nyilvánosság

A tanulmánykötet nemzetközi összefüggésekbe helyezve mutatja be a XX. századi irányzatokat és a legjelesebb magyar művészek munkásságát.

Alfred Baeumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az ítélőerő kritikájáig

A könyv a XVIII. századi filozófia- és esztétikatörténet paradigmatikus műve; a kanti „antropológiai fordulatig” tekinti át és értelmezi a gondolkodás történetének egyik legmeghatározóbb szakaszát.

Bethlen Farkas: Erdély története II. (II–V. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Bethlen Farkas: Erdély története I.-V.

Az 5 kötet együtt

Bethlen Farkas: Erdély története I. – IV.

A 4 kötet együtt