Molnár Gyula: Az én vizuális nyelvem

A kötet Molnár Gyula életmű-könyve, vizuális ars poéticája.

Klimó Károly 2000-2006

"A művészetet nem az élethez szükséges eszköz­nek tekinteni, hanem a lét eszközének, ami nem kevesebbet jelent, mint a szellemi túlélés eszközét."

Tulok Magda – Makay János: Magyar–angol, angol–magyar régészeti kifejezések szótára

Az első részletes kétnyelvű régészeti szótár, amelynek két része több mint hatezer címszót foglal magában, gondos kereszthivatkozásokkal.

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs

A gazdagon illusztrált, reprezentatív kivitelű könyv azt az 1676–1710 között keletkezett díszletterv-kollekciót mutatja be, amely a soproni Storno család hagyatékából került az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai tárába az 1960-as években.

Kőnig Frigyes: Orbis Pictus

„Meddő dolog volna a műalkotás tanítására tankönyvet írni. A műalkotás-problematika formailag megragadható részeihez is csak tájékoztató jellegű megjegyzéseket fűzhetünk. Ezek közül kiragadtam néhányat és ezeket kíséreltem meg az alábbiakban előadni.”

Galántai György: Életmunkák

Galántai György könyvében a címéhez hűen saját „életműveit”, munkáit és kiállításait – a híres balatonboglári kápolnatárlatoktól az Ernst Múzeum-beli kiállításig –, valamint az általa létrehozott Artpool történetét dolgozza fel.

Hazai vadászatok és sport Magyarországon 1857-ben

Andrássy Manó rajzai Sterio Károly színes litográfiái nyomán, rövid, angol–magyar nyelvű szövegekkel.