Wehner Tibor: Tapló

Bethlen Farkas: Erdély története V. (IX–X. könyv)

E hatalmas Erdély-történeti munka a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Bethlen Farkas: Erdély története IV. (VII–VIII. könyv)

Célunk az volt, hogy a mai tudományos igényeknek megfelelően, modern fordításban, a szükséges jegyzetapparátussal, személy- és helynév-azonosításokkal, mind a szakma, mind pedig a hazai és külföldi érdeklődés számára elérhetővé tegyük Bethlen teljes szövegét.

Kozák Péter: Csízió, avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata

A könyv az év napjait dolgozza fel időrendi sorrendben. Kitér a nevek etimológiájára, megemlíti a névvel kapcsolatos művelődés- és kultúrtörténeti érdekességeket; felsorolja minden egyes nap legismertebb szentjeit, a négy nagy történelmi egyház legfontosabb ünnepeit, és az ünnepekkel kapcsolatos népi hiedelmeket.

Sümegi György: Naplók, interjúk 1956-ról

Naplók, interjúk, fényképek és képzőművészeti alkotások a 20. század második fele meghatározó történeti eseményének, az 1956-os forradalomnak állítanak hiteles, személyes jegyekkel is hangsúlyozott emléket.

Frankl Aliona – Zeke Gyula: Kávézók kalauza

Az elmúlt fél évtizedben úgyszólván megbolydult a város, egyre-másra nyíltak és nyílnak az új helyek. A Kávézók kalauza arra tesz kísérletet, hogy nyomába eredjen e változásoknak.

Visontay Péter – Pusztai Ervin: Budapest téridőben

Rendhagyó album, melyben újszerű látásmódban mutatkozik be Budapest a különleges fotókat kísérő rövid, hangulatteremtő szövegekkel.

Bethlen Farkas: Erdély története III. (VI–VII. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Póczy Klára: Aquincum

A második világháború utáni helyreállítási munkálatok, a városkorszerűsítés óriási építkezései nyomán a Duna mindkét partján folyamatosan kerül felszínre Budapest ókori hagyatéka. A kötet az utóbbi ötven év régészeti eredményeinek teljes értékű összefoglalása.

Moro úr sikeres lefagyasztása

Szellemi-lelki útravaló a felnőtt élet küszöbén… A kötet arra sarkall, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, mit is jelent embernek lenni ma, a XX–XXI. század fordulóján!

Bethlen Farkas: Erdély története II. (II–V. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Idősebb Plinius: Természetrajz (33–37. könyv)

A szerző a világmindenséggel, a születéssel, örökléssel, az állatok rendszerével, a növényekkel, a gyógyszerkészítéssel, az orvostudomány történetével, a görög-római művészettel, az ásványokkal foglalkozik.