Arthur C. Danto: Borotvaélen

Az amerikai művészetfilozófus szerző a szélesebb befogadói nyilvánosságban képeivel vitákat és viharokat kavart fotográfus alkotásait elemzi 1984 óta publikált cikkeiben társadalomelméleti, művészettörténeti, művészetkritikai és esztétikai szempontok szerint.

Tulok Magda – Makay János: Magyar–angol, angol–magyar régészeti kifejezések szótára

Az első részletes kétnyelvű régészeti szótár, amelynek két része több mint hatezer címszót foglal magában, gondos kereszthivatkozásokkal.

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Ein maler des spätbarock in Mitteleuropa 1719–1779

A jól képzett, sokoldalú festő pályafutását hat fejezetben tárgyalja a művészettörténeti tanulmány, míg a freskók, olajképek és rajzok katalógusa egyenként veszi számba az életművet.

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Egy késő barokk festő Közép-Európában 1719–1779

A jól képzett, sokoldalú festő pályafutását hat fejezetben tárgyalja a művészettörténeti tanulmány, míg a freskók, olajképek és rajzok katalógusa egyenként veszi számba az életművet.

Bethlen Farkas: Erdély története III. (VI–VII. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Póczy Klára: Aquincum

A második világháború utáni helyreállítási munkálatok, a városkorszerűsítés óriási építkezései nyomán a Duna mindkét partján folyamatosan kerül felszínre Budapest ókori hagyatéka. A kötet az utóbbi ötven év régészeti eredményeinek teljes értékű összefoglalása.

Hölzer Tamás: Szórakoztató zenei lexikon

A zenetudomány általános törvényeit, szakterületeit felölelő kötet fókuszában a könnyűzene fogalmai állnak. Célja a szórakoztató zene definiálása, történetének, korszakainak, irányzatainak és meghatározó művészegyéniségeinek rendszerbe foglalása.

Szabó Ildikó – Bajomi-Lázár Dávid: Párizs

A sorozat második kötete kultúrtörténeti és turisztikai szempontokat egyesítve mutatja be Párizs „magyar történetét”.

Földényi F. László: Légy az árnyékom! – Sophie Calle

A kortárs képzőművészeket bemutató sorozat első darabja egy különleges francia alkotóról szól: Sophie Calle lételeme a rejtőzködés, de az exhibicionizmus is.

Biográf Ki Kicsoda 2002

Tatai Mária: Az épített környezet

Hiánypótló vademecum, mely elsősorban a vizuális neveléssel foglalkozóknak szól és a leendő rajz-, környezetkultúra- és technikatanárok képzésében kíván segítséget nyújtani, mivel nekik a legfontosabb, hogy átfogóan ismerjék és értsék ezt a tematikát.

Moro úr sikeres lefagyasztása

Szellemi-lelki útravaló a felnőtt élet küszöbén… A kötet arra sarkall, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, mit is jelent embernek lenni ma, a XX–XXI. század fordulóján!