Zsidi Paula: Aquincum polgárvárosa

Régészeti sorozatunk 5. kötete részletesen tárgyalja a polgárváros feltárt magánházait, szentélyeit, utcarendszerét és amfiteátrumát.

A második nyilvánosság

A tanulmánykötet nemzetközi összefüggésekbe helyezve mutatja be a XX. századi irányzatokat és a legjelesebb magyar művészek munkásságát.

Alfred Baeumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az ítélőerő kritikájáig

A könyv a XVIII. századi filozófia- és esztétikatörténet paradigmatikus műve; a kanti „antropológiai fordulatig” tekinti át és értelmezi a gondolkodás történetének egyik legmeghatározóbb szakaszát.

William M. Ivins Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció

Ivins kommunikációelméleti munkájának célja módszeres történeti áttekintést nyújtani a grafikai eljárásokról, a művészetértelmezés módjairól a Van Gogh előtti történeti térben, valamint a fényképezésről a kezdetektől a XIX. század végéig.

„…az őrültek házába akartatok záratni”

Az utóbbi idők egyik legizgalmasabb és tudományos szempontból is legfontosabb Jókai-leletegyüttese, amely Dézsi Lajos irodalomtörténész hagyatékából került elő.

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között

A gazdag, eredeti forrásanyagból merítkező monográfia riportszerű előadásban tárgyalja Pest, Buda és Óbuda történetét, társadalmának átalakulását az 1848–49-i forradalom eseményeinek tükrében, valamint az egységes Budapest alapjainak kiépülését.

Bretter György: A felőrlődés logikája

Bretter György (1932–1977), filozófus és esszéíró, a hatvanas–hetvenes évek erdélyi magyar teoretikus kultúrájának igen fontos személyisége. Életműve gerincét két szövegfüzér – a mitológiai parabolák és a nyelvfilozófiai tanulmányok sorozata – alkotja.

A hágai döntés

A nagyközönség és a szakmai körök tájékoztatására készült kötet magyar fordításban közli a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét a bős–nagymarosi beruházás ügyében.

Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása

A szerző 1981-ben megjelent művének (The Transfiguration of the Commonplace) magyar kiadása; a modern képzőművészet értelmezésében kulcsfontosságú esztétikai kategóriák – reprezentáció, műalkotás, művészeti világ, stílus, metafora, kifejezés – fogalmi elemzését nyújtja.

A pesti Állatkert ismertetése egy szakértőtől

A kiadvány metszetek, rajzok alapján mutatja be a korabeli Állatkert arculatát.

A reformkori Buda-Pest

A kötet négynyelvű bevezetővel és képaláírásokkal kiegészítve mutatja be a három város, Buda, Óbuda és Pest reformkori életét.

Vargha Balázs: Arany János játékai

A szerző Arany Jánosról, a „játékmesterről” és az ezermesterről szerkesztett kis könyve üdítő olvasmány: élvezet a gyerekeknek, tanulság a fiataloknak, öröm a felnőtt olvasóknak, s még tudós irodalmároknak is tartogathat egy-egy meglepetést.