Bethlen Farkas: Erdély története I.-V.

Az 5 kötet együtt

Bethlen Farkas: Erdély története I. – IV.

A 4 kötet együtt

Bethlen Farkas: Erdély története I. (I–II. könyv)

Bethlen Farkas hatalmas Erdély-történeti munkája a mohácsi csata és Bethlen Gábor uralkodása közé eső időszak egyik legfontosabb históriai jellegű szövege.

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között

A gazdag, eredeti forrásanyagból merítkező monográfia riportszerű előadásban tárgyalja Pest, Buda és Óbuda történetét, társadalmának átalakulását az 1848–49-i forradalom eseményeinek tükrében, valamint az egységes Budapest alapjainak kiépülését.

Mária Dorottya – Erzherzogin Marie Dorothea

Ki volt Mária Dorottya, aki a Habsburg-ház nőtagjai közül először válaszolt magyar nyelven az őt köszöntő országgyűlési küldöttségnek, akinek műveltségéről számos feljegyzést találunk Széchenyi naplójában, és akinek nevét a belvárosi Dorottya utca őrzi?

A hágai döntés

A nagyközönség és a szakmai körök tájékoztatására készült kötet magyar fordításban közli a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét a bős–nagymarosi beruházás ügyében.

Apicius: Szakácskönyv a római korból

A Római Birodalom állami tisztviselőjeként működő Marcus Gavius Apicius nevéhez fűződik a Kr. u. 1. században összeállított egyik legkorábbi szakácskönyv.

Hazai vadászatok és sport Magyarországon 1857-ben

Andrássy Manó rajzai Sterio Károly színes litográfiái nyomán, rövid, angol–magyar nyelvű szövegekkel.

Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században

A kötet eddig publikálatlan levéltári forrásokra támaszkodva dolgozza fel a három részre szakadt ország díszkertkultúráját, különös tekintettel a kertművészetre és a kapcsolódó tudományterületekre.

A pesti Állatkert ismertetése egy szakértőtől

A kiadvány metszetek, rajzok alapján mutatja be a korabeli Állatkert arculatát.

A reformkori Buda-Pest

A kötet négynyelvű bevezetővel és képaláírásokkal kiegészítve mutatja be a három város, Buda, Óbuda és Pest reformkori életét.